Radšej budem hrať basketbal...

Úspešný tím nedefinujú ľudia sediaci spolu v jednej miestnosti. Definuje ho schopnosť týchto ľudí držať spolu, rešpektovať sa navzájom a vnímať jeden druhého, ako nenahraditeľnú súčasť jedného tímu.

Výchova mladých talentov ...

Všetky basketbalové aktivity starostlivo vyberáme a pripravujeme so zameraním na špecifické výzvy a kombinujeme pritom príjemný zážitok s efektívnym rozvojom osobnosti. Naša organizácia sa skladá z jedinečných ľudí, ktorí rovnako jedinečne reagujú na každodenné výzvy a zmeny. Niekedy je nevyhnutné zamerať sa individuálny rozvoj a podať pomocnú ruku, inokedy sa zameriavame na tímový rozvoj. Na otvorených tréningoch vás radi uvítame aj v prípade, keď sa chcete len pozrieť. Šport pomáha budovať silné tímy, pomáha fyzickému rozvoju a rozvíja emočnú inteligenciu a toleranciu v medziľudských vzťahoch.

0 +

Počet aktívnych členov

0 +

Počet družstiev

Kontakt

Copyright © 2020. All rights reserved.